Euroflor levert - via de webshop of in de cash & carry - enkel aan groene wederverkopers. De verkoop van snijbloemen dient vermeld te staan in het handelsregister en een regelmatige verkoop van snijbloemen moet deel uitmaken van de hoofdactiviteit van uw onderneming. We verkopen niet aan particuliere klanten.

Toegang tot onze webshop kan verkregen worden op eenvoudig verzoek en mits ons uw btw-nummer bekend te maken. Na goedkeuring krijgt u een paswoord toegekend. We behouden ons het recht de toegang tot de webshop en/of cash & carry te weigeren aan ondernemingen die niet voldaan aan de hierboven genoemde vereisten, die misbruik maken van hun persoonlijke login en die na frequent bezoeken van de webshop niet resulteert in een effectieve aankoop.

Er is geen minimum orderbedrag vereist. Onze verzendkosten zijn weliswaar afhankelijk van uw orderbedrag.  Het is ook mogelijk uw goederen af te halen in onze cash & carry, Volpenswege 41b, 9940 Sleidinge.

In onze cash & carry kan u contant of met bankkaarten betalen. Webshopbestellingen worden eerst klaargezet, dan krijgt u een bevestigingsmail met een betalingsuitnodiging. Van zodra we uw betaling ontvangen hebben, worden uw goederen verzonden.

Uw bestelling zullen met de nodige zorg uitvoeren. Indien de levering niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u hierover inlichten. Artikelen die niet beantwoorden aan uw eisen, dienen bij afhalen of leveren direct geweigerd te worden.

De goederen worden vervoerd op risico van de koper.

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij wanbetaling wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente ten belope van 1% per maand en een schadevergoeding van 12% in rekening gebracht, met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860. In geval van geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd. Al de protest- en gerechtskosten zijn bovendien ten laste van de schuldenaar.

Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij die toch ontvangen, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper, en wordt de zending ter beschikking gesteld van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen. De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.