Voorwaarden

Euroflor levert - via de webshop of in de cash & carry - enkel aan groene wederverkopers. De verkoop van snijbloemen dient vermeld te staan in het handelsregister en een regelmatige verkoop van snijbloemen moet deel uitmaken van de hoofdactiviteit van uw onderneming. We verkopen niet aan particuliere klanten.Toegang tot onze webshop kan verkregen worden op eenvoudig verzoek en mits ons uw btw-nummer bekend te maken. Na goedkeuring krijgt u een paswoord toegekend. We behouden ons het recht de toegang tot de webshop en/of cash & carry te weigeren aan ondernemingen die niet voldaan aan de hierboven genoemde vereisten, die misbruik maken van hun persoonlijke login en die na frequent bezoeken van de webshop niet resulteert in een effectieve aankoop.Er is geen minimum orderbedrag vereist. Onze verzendkosten zijn weliswaar afhankelijk van uw orderbedrag. Het is ook mogelijk uw goederen af te halen in onze cash & carry, Volpenswege 41b, 9940 Sleidinge.In onze cash & carry kan u contant of met bankkaarten betalen. Webshopbestellingen worden eerst klaargezet, dan krijgt u een bevestigingsmail met een betalingsuitnodiging. Van zodra we uw betaling ontvangen hebben, worden uw goederen verzonden.Uw bestelling zullen met de nodige zorg uitvoeren. Indien de levering niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u hierover inlichten. Artikelen die niet beantwoorden aan uw eisen, dienen bij afhalen of leveren direct geweigerd te worden.De goederen worden vervoerd op risico van de koper.Onze facturen zijn te betalen bij afhaling of uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Bij wanbetaling wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente ten belope van 1% per maand en een schadevergoeding van 12% in rekening gebracht, met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860. In geval van geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd. Al de protest- en gerechtskosten zijn bovendien ten laste van de schuldenaar.Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij die toch ontvangen, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper, en wordt de zending ter beschikking gesteld van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen. De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.

Levering verse producten :Gelieve voor leveringen van verse producten contact met ons op te nemen.Levering benodigdheden :Vanaf € 100 excl. btw versturen we uw bestelling gratis binnen België (Bij kleinere bestellingen berekenen we de werkelijke verzendkosten = € 7,50)Vanaf € 125 excl. btw versturen we uw bestelling gratis binnen Nederland (Bij kleinere bestellingen berekenen we de werkelijke verzendkosten = € 15,00)WETTELIJKE VERMELDINGENDe website is eigendom van Euroflor bv, gelegen Volpenswege 41b, 9940 Sleidinge

  • Naam van de website : www.euroflor.be
  • Publicatie :De Bleecker Kristof
  • Email : info@euroflor.be
  • Adres :Volpenswege 41b, 9940 Sleidinge
  • Tel : 09 357 56 90
  • Juridische vorm : BV
  • EU BTW : BE 0438.540.661

De website gebruiker erkent te beschikken over de nodige vaardigheden voor de toegang en het gebruik van de website. Hij erkent ook de juridische mededeling gelezen te hebben en gaat ermee akkoord om deze na te gaan.Gebruikers worden geïnformeerd dat tijdens hun website bezoek, een cookie automatisch kan geïnstalleerd worden op hun browser. Een cookie is een element dat de gebruiker niet kan identificeren, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op de website te registreren. De gebruiker kan de cookies uitschakelen met behulp van de instellingen van zijn browser.De gebruiker heeft het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die hem betreffen(artikel 34 van de wet "Informatica en Vrijheid"). Om dit te doen gelden, kan de gebruiker contact met de bovengenoemde verantwoordelijkevan de publicatie opnemen.Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk van namaak bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van de Intellectuele Eigendom.Dit geldt ook voor de eventuele databanken van de website die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 overgebracht in het Wetboek van de Intellectuele Eigendom (ICC) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.PRIVACYBELEIDLast Updated: April 24, 2018Uw privacy is belangrijk voor ons. Met dit privacybeleid voorzien we u van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u een Euroflor-account maakt, met onze klantenservice communiceert, onze website bezoekt of een online-aankoop doet."Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.Persoonlijke gegevens verwerkt door EuroflorPersoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Euroflor-account aanmaakt:Wanneer u een Euroflor-account maakt, vragen we u uw e-mailadres en naam te verstrekken. U kunt desgewenst alleen uw voornaam of een bijnaam in plaats van uw volledige naam verstrekken.DOELEN EN JURIDISCHE GRONDEN:(a) Euroflor verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Euroflors rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.(b) Euroflor verwerkt uw e-mailadres ook om uw belangrijke informatie over uw bestelling toe te sturen of materiële wijzigingen aan dit Privacybeleid.(c) Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Euroflor, zal Euroflor uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over onze te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken middels het wijzigen van uw voorkeurenin uw Euroflor account of via de afmeldkoppeling onderaan in onze mails.(d) Euroflor verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Euroflor-account te koppelen wanneer u met ons communiceert. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige klantenservice.Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u met Euroflor communiceert:Als u via e-mail, telefoon, online of in persoon met ons communiceert, verzamelen we persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Met uw toestemming kunnen wij, indien nodig, zich bij uw Euroflor- account aanmelden voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen.DOEL EN JURIDISCHE GROND:We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden en om de kwaliteit van en de soorten klantenservice en productondersteuning die we onze klanten bieden te volgen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is Euroflors rechtmatige belang bij het bieden van hoogwaardige productondersteuning. De juridische grond voor het aanmelden bij uw Euroflor-account, indien nodig, voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen is toestemming; u kunt deze intrekken.Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een product op onze website aanschaft:Als u een product op onze website aanschaft, verzamelt Euroflor uw naam, postadres en telefoonnummer. Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet.DOEL EN JURIDISCHE GROND:We verzamelen uw naam, postadres en telefoonnummer zodat we uw bestelling kunnen verwerken en uw aankoop kunnen afhandelen. De juridische grond voor het verwerken van uw naam, postadres en telefoonnummer voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst. We verwerken uw persoonlijke gegevens ook als onderdeel van onze processen om fraude te detecteren. De juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dat doel is ons rechtmatige belang bij het beschermen van Euroflor en onze klanten tegen pogingen om frauduleuze transacties uit te voeren.Overdracht van Persoonlijke gegevensAlle uw gegevens die we verzamelen, waarvan sprake hierboven, worden niet doorgegeven aan derden.Cookies en vergelijkbare technologieënWebsites:Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we met hulp van externe aanbieders van analysediensten bepaalde informatie over u om te analyseren hoe u en andere bezoekers van op onze website navigeren, en om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen. We verzamelen onder andere het IP-adres, de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, het tijdstip van uw bezoek, welke pagina's u hebt bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt. We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, webbakens, clear GIF's en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren. We gebruiken deze informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om de effectiviteit van advertenties te meten, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren.Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld doordat u deze technologieën gebruikt, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u kunt kiezen of u ze wilt weigeren of accepteren.Als u zich bovendien in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.ANALYTISCHE DIENSTEN:Hier volgen voorbeelden van externe providers van analytische en vergelijkbare diensten die we momenteel gebruiken:

  • Google:Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren.Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.

KinderenOnze website en apps zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16, en wij verzoeken personen jonger dan 16 geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.Updates van PrivacybeleidWe zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op onze websiteBehoud van Persoonlijke gegevensWe behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw Euroflor-account als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.Gegevensbeheerder en GegevensbeschermingfunctionarisUw persoonlijke gegevens worden verzameld door Euroflor, Volpenswege 41b, 9940 Sleidinge (België) –info@euroflor.beUw rechtenAls u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming het recht Euroflor te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Als u buiten de Europese Unie woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig uw lokale wetten.Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen, uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen of om uw Euroflor-account te verwijderen, kan u contact opnemen viainfo@euroflor.be/ tel +32 9 357 56 90